Skötsel och tillsyn av IVT Nordic Inverter PHR-N

All information på denna sida är hämtad från IVT.se. Där kan du också hitta fler filmer samt skötselråd på fler modeller.Inledning

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du byte strömmen. Här visar IVT i vilken ordning du ska göra det. 


Underhåll - utedelen

I denna film visar IVT hur du håller din utedel i gott skick. Tillsynen är viktig för att din anläggning ska fungera så effektivt som möjligt. 


Driftsymboler

Här går IVT igenom de symboler som finns i fjärrkontrollens display.


Rengöring av luftfilter

Varannan vecka bör innedelens luftfilter rengöras. Här visar IVT hur du gör.


 
Post
Samtal