Skötsel och tillsyn av IVT Premiumline HQ/EQ och IVT Greenline HE/HA

All information på denna sida är hämtad från IVT.se. Där kan du också hitta fler filmer samt skötselråd på fler modeller.Inledning

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du byta strömmen med on/off knappen på anläggningen och därefter med huvudströmbrytaren. I filmen visar IVT även hur du tar bort frontplåten.


Inställningar

Här går IVT igenom de grundläggande inställningarna för att anpassa driften till just ditt behov. Hur du byte varmvattenläge, hur funktionen extra varmvattenperiod fungerar och hur du justerar värmekurvan. Rengör partikelfilter

Det finns två partikelfilter på vår anläggning, ett för köldbärarvätska och ett för vattnet som cirkulerar i vårt radiatorsystem. De här filtren behöver rengöras med jämna mellanrum, en bra regel är att rengöra efter de första två veckornas drift och sedan en gång om året. Efter ett eventuellt ingrepp i radiatorsystemet måste filtret på vattensidan alltid rengöras. I filmen visar IVT hur. 


Återställning av skydd och säkringar

Upplever du dåligt med värme och varmvatten kan orsaken vara att överhettningsskyddet, kompressorns motorskydd eller automatsäkringar har löst ut. Här visar IVT hur du återställer det. 


 
Post
Samtal