Skötsel och tillsyn av IVT AirX - Ute och innedelar

All information på denna sida är hämtad från IVT.se. Där kan du också hitta fler filmer samt skötselråd på fler modeller.


Inledning - Innedel

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen till både inne och utedel via huvudströmbrytaren. I filmen visar IVT även hur du tar bort frontplåten.


Underhåll - Utedelen

Utedelen bör ses över några gånger per år. Här visar vi IVT hur du rengör förångaren och ytterhöljet samt hur du avlägsnar smuts och löv som hamnat i droppskålen.


Driftsymboler

I denna film går IVT igenom och förklarar de olika symbolerna som kan dyka upp på displayen.


Rengöra partikelfilter

Det finns ett partikelfilter som behöver rengöras ibland. En gång om året är en bra regel att följa. Hur det går till visar IVT i denna film.


Återställning överhettningsskydd

Upplever du dåligt med värme och varmvatten kan det bero på att överhettningsskyddet löst ut. Här visar IVT hur du återställer det.  
Post
Samtal