Det här är vår vardag, låt oss göra det till din också!
 
 

 Vid strömlöst

Kontrollera först att säkringen inte har löst ut, byt denna om så är fallet. 

Även jordfelsbrytaren kan ha löst ut om det är helt mörkt i ditt hus. För att slippa en utryckning som kan kosta dig onödiga pengar kan du först göra på följande sätt:

  • Är det helt mörkt i lägenheten? Kontrollera först om jordfelsbrytaren har löst ut - slå tillbaka jordfelsbrytaren uppåt. Skulle den då fjädra tillbaka, slå ifrån/ta ut alla gruppsäkringar. Prova sedan att återställa jordfelsbrytaren.
  • OM jordfelsbrytaren då håller, slå till grupp efter grupp, alternativ skruva i säkring efter säkring till dess jordfelsbrytaren löser ut igen. Det betyder att det är fel på just den gruppen. Ta ut säkringen alternativt slå ifrån automatsäkringarna igen, + sätt i resterande säkringar, utom den felande säkringen.
  • Där, där strömmen ej fungerar är felet! Ta ut alla stickproppar ur vägguttagen, på den gruppen och återställ jordfelsbrytaren. Prova att sätta i den felande säkringen igen. Håller detta så sätt tillbaka stickpropparna efter hand. Om jordfelsbrytare då löser ut, är det fel på den senaste enheten som du har stoppat in i uttaget.
 
Post
Samtal