Skötsel och tillsyn av IVT Nordic Inverter PR-N

All information på denna sida är hämtad från IVT.se. Där kan du också hitta fler filmer samt skötselråd på fler modeller.


Inledning

Innan alla arbeten i din maskin ska du bryta strömmen. Här visar IVT i vilken ordning du ska göra det. 


Underhåll - Utedelen

I denna filmen visar IVT hur du håller din utedel i gott skick. Tillsynen är viktig för att din anläggning ska fungera så effektivt som möjligt. 


Rengöring av luftfilter

Varannan vecka bör innedelens luftfilter rengöras. Här visar IVT hur du gör. 


Driftsymboler

Här går IVT igenom de symboler som finns i fjärrkontrollens display. 
Post
Samtal