Upplever du att din vitvara inte fungerar som tidigare, tömmer inte tvättmaskinen ut vattnet, fryser inte frysen som den ska längre eller är det någon annan av dina maskiner som krånglar? Då rekommenderar vi dig att ta kontakt med märkets serviceställe. 

Tänk på att alltid ha produktkod och serienummer nära. 

Kontakta oss om du vill ha hjälp med din anmälan. 
Post
Samtal