Vid strömlöst

Kontrollera först att säkringen inte har löst ut, byt denna om så är fallet. 

Även jordfelsbrytaren kan ha löst ut om det är helt mörkt i ditt hus. För att slippa en utryckning som kan kosta dig onödiga pengar kan du först göra på följande sätt:

  • Är det helt mörkt i huset? Kontrollera först om jordfelsbrytaren har löst ut - slå tillbaka jordfelsbrytaren uppåt. Skulle den då fjädra tillbaka, slå ifrån/ta ut alla gruppsäkringar. Prova sedan att återställa jordfelsbrytaren.
  • OM jordfelsbrytaren då håller, slå till grupp efter grupp, alternativ skruva i säkring efter säkring till dess jordfelsbrytaren löser ut igen. Det betyder att det är fel på just den gruppen. Ta ut säkringen alternativt slå ifrån automatsäkringarna igen, + sätt i resterande säkringar, utom den felande säkringen.
  • Där, där strömmen ej fungerar är felet! Ta ut alla stickproppar ur vägguttagen, på den gruppen och återställ jordfelsbrytaren. Prova att sätta i den felande säkringen igen. Håller detta så sätt tillbaka stickpropparna efter hand. Om jordfelsbrytare då löser ut, är det fel på den senaste enheten som du har stoppat in i uttaget.
 
Post
Samtal